top of page
Suomen Nukiliditekniikka radioaktiivinen jäte.jpg

SUOMEN NUKLIDITEKNIIKKA OY

 

Säteilylähteitä käyttävä toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan toiminnassaan syntyvien radioaktiivisten jätteiden vaarattomaksi tekemisestä. Suomen Nukliditekniikka Oy ottaa vastaan radioaktiivisia pienjätteitä sekä huolehtii niiden asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä maksullisena palveluna. Suomen Nukliditekniikka on säteilylain 10 §:ssä tarkoitettu tunnustettu laitos, jolla on Säteilyturvakeskuksen myöntämä turvallisuuslupa, jotta se voi vastaanottaa, käsitellä ja välivarastoida radioaktiivisia pienjätteitä.

 

Suomessa säteilylähteitä käytetään teollisuudessa, terveydenhuollossa, tutkimuksessa ja opetuksessa. Radioaktiiviset pienjätteet ovat tyypillisesti esimerkiksi vanhentuneita pinnankorkeus-, neliöpaino-, tiheys- ja kosteusmittareiden säteilylähteitä ja muita vastaavantyyppisiä lähteitä, joissa säteilylähteen aktiivisuus on pienentynyt niin, ettei se enää täytä käytön vaatimuksia tai se on tullut muuten tarpeettomaksi.

Suomen Nukliditekniikka Oy ottaa vastaan vain umpilähteitä ja kiinteytettyjä radioaktiivisia jätteitä. Suomen Nukliditekniikka Oy:n pienjätevarastossa olevat säteilylähteet toimitetaan Olkiluodossa sijaitsevaan VLJ-luolaan, jossa ne odottavat loppusijoitusta.

bottom of page