top of page
Suomen Nukliditekniikka

TURVALLISTA RADIOAKTIIVISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYÄ
VUOSIEN KOKEMUKSELLA!

SUOMEN NUKLIDITEKNIIKKA OY

Säteilylähteitä käyttävä toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan toiminnassaan syntyvien radioaktiivisten jätteiden vaarattomaksi tekemisestä.

Suomen Nukliditekniikka info
Ohjeistus
Suomen Nukiliditekniikka Ohjeistus.jpg

OHJEISTUS

Radioaktiivisten pienjätteiden toimittamisesta Suomen Nukliditekniikka Oy:hyn on sovittava aina etukäteen.

Käytöstä poistetut korkea-aktiiviset umpilähteet (HASS-lähteet), kuten säteilytyksiin käytetyt lähteet ja sädehoidon lähteet, palautetaan ensisijaisesti lähteen valmistajalle

YHTEYSTIEDOT

Suomen Nukliditekniikka Oy

Käynti- ja toimitusosoite:
Kankaantie 13
16300 ORIMATTILA

Posti- ja laskutusosoite:
Suomen Nukliditekniikka Oy
Lukontie 450
04820 KAUKALAMPI

Radioaktiivisten pienjätteiden toimittamisesta Suomen Nukliditekniikka OY:hyn on aina sovittava etukäteen.

bottom of page