HINNASTO

 

Radioaktiivisen jätelähetyksen hinta muodostuu loppusijoitusmaksusta ja käsittelykustannuksista. Yhden säteilylähteen loppusijoitusmaksu on 100 euroa. Radionuklidit on jaettu aktiivisuuden perusteella hintakategorioihin, joiden mukaan käsittelykustannukset muodostuvat.

 
Jos samaan vastaanotettavaan pakkaukseen on pakattu useita erillisiä säteilylähteitä, määritellään niille kullekin oma aktiivisuutta vastaava hintakategoria ja sen mukainen hinta.

 

Muiden kuin taulukoissa mainittujen radioisotooppien kohdalla hinta lasketaan tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisesti määräytyy myös Cs-137:a sisältävien sauvalähteiden hinta.

                

Co-60 -sauvalähteiden koostuessa kahdesta tai useammasta osasta, hinnoitellaan osat erikseen ja niitä käsitellään erillisinä säteilylähteinä, vaikka niillä olisi sama sarjanumero. 

Hinnastossa olevat hinnat ovat arvonlisäverottomia. Laskun loppusummaan lisätään arvonlisävero 24 %.

Vastaanotettavien säteilylähteiden hintakategoria määräytyy radionuklidin ja sen vastaanottohetkellä olevan aktiivisuuden perusteella alla olevien taulukoiden mukaan.

Hintakategoriat ja niitä vastaavat hinnat: